Prezentare

Date referitoare la aplicarea LEGII NR. 17 / 2014 - la finalul paginii "Informatii Generale"

 

 

*** 

 

În conformitate cu prevederile art. I, punctul 14 din HG nr. 21 / 2013 privind modificarea si completarea HG nr. 90 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, publicata în M. Of al României, partea I, nr. 49 / 22. 01. 2013 (în tot cuprinsul hotarârii, sintagma "directii judetene pentru cultura si patrimoniul national, respectiv a municipiului Bucuresti" se înlocuieste cu sintagma "directii judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti"), denumirea institutiei se modifica din Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Tulcea în Directia Judeteana pentru Cultura Tulcea 

 

***  

 

TROESMIS, 15 AD - 2015

 

Praefuit his, Graecine, locis modo Flaccus et illo

ripa ferox Histri sub duce tuta fuit.

Hic tenuit Mysas gentis in pace fideli,

hic arcu fisos terruit ense Getas.

Hic raptam Troesmin celeri uirtute recepit

infecitque fero sanguine Danuuium. 

 

 (Publius Ovidius Naso, Epistulae ex Ponto, IV, 9, 75-80)

 

În apropierea localitatii Turcoaia, pe terasa superioara a Dunarii, cercetarile arheologice au dezvelit partial o întinsa asezare romana, compusa din doua fortificatii, identificata cu orasul roman Troesmis. Cetatea de Est (sec. V p. Chr.) se încadreaza în tipul moeso-roman, cu plan poligonal, turnuri în forma de U si porti situate la capatul unor artere axiale; Cetatea de Vest (sec. IV-VI p. Chr.) are un plan simetric, dreptunghiular, cu turnuri în sfert de cerc pe colturi, patrate cele mediane si în forma de U cele intermediare. Între cele doua cetati se afla asezarea civila, delimitata de trei valuri si santuri, a carei evolutie se încadreaza în sec. II-VII p. Chr. Troesmis a fost ridicat la rang demunicipium la sfârsitul sec. II p. Chr si a detinut un important rol militar prin prezenta aici a militarilor din legiunile V Macedonica  si I Italica. 

 

(text: ICEM Tulcea) 

 

 

***

 

 

AEGYSSUS, 12 AD - 2012

 

Stat uetus urbs, ripae uicina binominis Histri, moenibus et positu uix adeunda loci.
Caspius Aegisos, de se si credimus ipsis, condidit et proprio nomine dixit opus.
Hanc ferus Odrysiis inopino Marte peremptis cepit et in regem sustulit arma Getes. 

 

 (Publius Ovidius Naso, Epistulae ex Ponto, I, 8, 11-15)

 

Pe locul viitoarei cetati Aegyssus (Dealul Hora, azi Dealul Monumentului), in partea de est a orasului Tulcea, a fost constituita, la sfarsitul sec. IV a.Chr., o importanta factorie greceasca. Cetatea va fi pomenita cu numele de Aegyssus, nume de origine celtica, derivat de la un legendar intemeietor Caspios Aegisos, de catre poetul roman Ovidius: relatand evenimentele petrecute in anul 12 p.Chr. cand orasul Aegyssus a fost cucerit de catre dacii nord-dunareni, Ovidius il considera uetus urbs, (Pont. I, 8, 11) si il descrie ca fiind o cetate cu ziduri puternice, situata pe malul Dunarii, intr-un loc inalt, greu accesibil. La inceputul sec. II p.Chr. cetatea era inclusa in limes-ul dunarean, devenind un important centru militar; in a doua jumatate a sec. III p.Chr. în cetate era cantonata cohors II Flavia Brittonum, iar în secolul urmator o vexilatio Aegyssensis din Legio I Jovia; in sec IV-V cetatea isi pastreaza statutul de fortareata militara, iar in perioada lui Justinianus este refacuta, in conditiile efortului monumental de refortificare a limes-ului dunarean (Scythia Minor). În acelasi timp, cetatea de pe Dealul Monumentului era si un important centru religios, fiind mentionata intre cele 15 resedinte episcopale din Dobrogea de catre Notitia Episcopatuum.

Caderea limes-ului dunarean in primul sfert al sec. VII duce la decaderea vietii urbane in toata provincia Scythia, implicit la Aegyssus. Odata cu revenirea stapanirii bizantine la Gurile Dunarii – in sec. X – functionarea unei mici fortificatii pe dealul Hora este dovedita deopotriva arheologic si in izvoarele vremii. Dupa o distrugere masiva, candva in sec. XI, asezarea se muta la poalele dealului Hora. Începand cu sfarsitul sec. XIII si pe toata perioada stapanirii otomane, colnicul Hora este din nou locuit. Cetatea si asezarea sunt mentionate cu numele de Tulcsa – pentru intaia oara – intr-un registru vamal otoman din 1506. În sec. XVII calatorii straini vorbesc despre o mica cetate cu 7 turnuri, zidita pe malul stancos al Dunarii, care controla traficul fluvial spre si dinspre Marea Neagra. De la 1860, cand devine resedinta de sangeac, dar mai ales dupa 1878 – anul integrarii Dobrogei la statul roman – Tulcea cunoaste o noua perioada de dezvoltare economica si urbanistica.

 

(text: ICEM Tulcea)

 

***

 

 Activitatea Ministerului Culturii este reglementata de HG nr. 90 / 2010, cu modificarile si completarile ulterioare; conform acestui act normativ:

Art. 1

(1)Ministerul Culturii, înfiintat prin reorganizarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor în domeniul culturii.

(2)Ministerul Culturii are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3.

Art. 2

În activitatea sa, Ministerul Culturii asigura respectarea si promovarea libertatilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia României, precum si de tratatele si conventiile internationale semnate si ratificate de România, în ceea ce priveste:

a)libertatea de expresie si de creatie;

b)accesul liber, neîngradit si egal la cultura, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generatia prezenta, protejarea si conservarea valorilor culturale ale natiunii pentru uzul generatiilor viitoare;

c)participarea tuturor cetatenilor la viata culturala, inclusiv la formularea politicilor culturale;

d)dreptul la identitate culturala, precum si dreptul la diversitate culturala si lingvistica.

Art. 3

Ministerul Culturii îsi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:

a)creatia culturala este domeniul privilegiat al libertatii de exprimare, fiind o sursa a progresului uman;

b)sustinerea si promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetatenilor: acces la cultura si participare la viata culturala, în interdependenta si relatia acestora cu celelalte drepturi fundamentale;

c)sustinerea, respectarea si protejarea dreptului la diversitate culturala, religioasa si lingvistica, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

d)promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabila si ca instrument esential în coeziunea sociala si în lupta împotriva excluziunii sociale;

e)promovarea si stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor inconturnabil în dezvoltarea umana si în cresterea calitatii vietii;

f)promovarea rolului central al culturii si artelor, al creativitatii si inovarii în societatea bazata pe cunoastere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate si pentru conturarea noii strategii UE 2020;

g)protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui ce apartine minoritatilor nationale, ca factor determinant al identitatii culturale a României si ca resursa neregenerabila;

g)protejarea patrimoniului cultural national, ca factor determinant al identitatii culturale a României si ca resursa neregenerabila;

h)protejarea si respectul identitatilor culturale, a traditiilor si mostenirii culturale, a patrimoniului material si imaterial;

i)protejarea si respectarea dreptului la proprietate intelectuala al creatorilor si artistilor.

Art. 4

În activitatea sa, Ministerul Culturii urmareste îndeplinirea urmatoarelor obiective generale:

a)dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii si alte sectoare de activitate, precum sectorul educational, social, economic, si elaborarea unor politici publice transsectoriale;

b)protejarea patrimoniului cultural, a celui apartinând minoritatilor nationale, precum si a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovarii eficiente si proactive a patrimoniului national, precum si prin programe si masuri specifice privind evaluarea, restaurarea si conservarea, respectiv punerea lor în valoare si reinsertia în viata comunitatii, prin dezvoltarea de proiecte integrate si de retele de cooperare;

b)protejarea patrimoniului cultural national, precum si a patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovarii eficiente si proactive a patrimoniului national, precum si prin programe si masuri specifice privind evaluarea, restaurarea si conservarea, respectiv punerea lor în valoare si reinsertia în viata comunitatii, prin dezvoltarea de proiecte integrate si de retele de cooperare;

c)sustinerea mostenirii si diversitatii culturale, conservarea identitatilor culturale, atât la nivel national, cât si în cadrul comunitatilor locale, prin implicare proactiva a acestora în viata culturala si recunoasterea valorilor patrimoniale;

d)cresterea gradului de acces si de participare a publicului la cultura;

e)dezvoltarea economiei culturale prin asigurarea unui cadru juridic, economic si financiar-fiscal eficient si stimulativ care sa raspunda nevoilor specifice ale creatorilor, producatorilor si mediatorilor, institutii publice de cultura, organizatii neguvernamentale si IMM-uri din cadrul industriilor culturale si creative, si ale consumatorilor/publicului;

f)dezvoltarea, renovarea si înzestrarea corespunzatoare a infrastructurilor culturale în acord cu nevoile culturale actuale, sprijinirea înfiintarii de noi muzee si spatii expozitionale;

g)sustinerea creatiei artistice contemporane si stimularea dezvoltarii industriilor culturale, a circulatiei bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural si a diplomatiei culturale;

h)gestiunea eficienta si eficace a resurselor umane din sectorul culturii, managerii din administratia culturala, specialistii din reteaua institutiilor si asezamintelor publice de cultura, artistii si creatorii, prin programe specializate;

i)sustinerea si promovarea de studii si cercetari privind tendintele si evolutiile actuale ale consumului si ofertei de bunuri si servicii culturale, pentru fundamentarea politicilor culturale;

j)promovarea rolului proactiv al institutiilor si asezamintelor publice de cultura în satisfacerea nevoilor culturale ale consumatorului si asumarea de catre acestea a misiunii de centre de acces universal la informatie si de educare continua pentru toate segmentele de public;

k)promovarea valorilor culturii române, precum si a celor apartinând minoritatilor nationale în circuitul cultural international si sustinerea mobilitatii creatorilor, artistilor, specialistilor din domeniul culturii, prin implementarea unui program de masuri de sprijin, care sa cuprinda acordarea de sprijin financiar si material/logistic pentru calatorii, studii si cercetari, pentru stimularea prezentei si pozitionarii pe piata culturala internationala;

l)sustinerea participarii comunitatilor la dezvoltarea cunoasterii, promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor;

m)reforma si descentralizarea, dupa caz, a sistemului institutional al culturii, pentru a raspunde nevoilor culturale exprimate de colectivitate si pentru a diversifica oferta culturala si a o apropia de consumator;

n)reforma si diversificarea sistemelor publice si private de finantare a culturii, cu accent pe transparenta, acces egal si nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate si evaluare specializata, cu scopul de a promova diversitatea, calitatea, excelenta si inovarea, inclusiv prin forme alternative de expresie artistica;

o)dezvoltarea unor politici comune între cultura si educatie, atât în ceea ce priveste educarea publicului tânar pentru consumul cultural si dezvoltarea abilitatilor lor creative, cât si în ceea ce priveste educatia artistica specializata, precum si pentru formarea profesionala continua si reconversia profesionala;

p)elaborarea si implementarea, într-o prima faza prin proiecte-pilot, a unei politici publice pentru dezvoltarea prioritara a turismului cultural, baza a dezvoltarii durabile în plan local;

q)utilizarea fondurilor europene în sectorul cultural, în principal pentru: restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice, încurajarea/promovarea traditiilor si mestesugurilor, turismul cultural, industriile culturale si creative, formarea profesionala;

r)pregatirea unui program operational dedicat sectorului cultural pentru urmatoarea perioada programatica a fondurilor structurale, 2013-2019;

s)sustinerea initiativei private în cultura si a sectorului cultural independent si stimularea cooperarii culturale transfrontaliere;

s)sustinerea accesului si participarii la cultura a publicului din mediul rural si urban mic, precum si din zonele defavorizate, în parteneriat cu autoritatile locale si cu sectorul independent;

t)sustinerea ofertei culturale si a accesului publicului prin dezvoltarea programatica a digitizarii resurselor culturale, în cooperare si în parteneriat cu autoritatile centrale si locale si cu alti detinatori de asemenea resurse, în respectul drepturilor de proprietate intelectuala;

t)sustinerea luptei împotriva încalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala, prin cooperarea cu celelalte autoritati si institutii cu competente în domeniu, cu accent pe educarea publicului consumator si pe sustinerea unor modele comerciale care sa respecte drepturile titularilor si sa faciliteze, în acelasi timp, accesul la aceste continuturi;

u)colaborarea cu Ministerul Administratiei si Internelor la elaborarea cadrului legal care sa asigure accesul liber la fondurile arhivistice;

v)colaborarea cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu organele abilitate de lege pentru combaterea activitatii infractionale în domeniul patrimoniului cultural national;

x)formalizarea parteneriatelor interministeriale între Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în vederea atingerii acestor obiective.

 

*** 

Directia Judeteana pentru Cultura Tulcea functioneaza în temeiul prevederilor art. 16, alin. 1 din HG 90 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 16

(1)La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura, respectiv a municipiului ucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii.

Directia Judeteana pentru Cultura Tulcea are urmatoarele atributii, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1 din HG 90 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare:

a)îndeplineste atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

b)colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;

c)participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

d)solicita si primeste, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

e)controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

f)îndeplineste orice alte atributii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

 

***

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr. 2080 / 2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiilor Judetene pentru Cultura si Patrimoniul National, respectiv a municipiului Bucuresti:

Art. 1

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita în continuare Directia, este serviciu public deconcentrat cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Art. 2

Directia functioneaza în conformitate cu legislatia româna în vigoare si cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3

Toate documentele oficiale emise de Directie vor contine denumirea completa a acesteia, alaturi de indicarea sediului si datelor de contact.

Art.4

Structura organizatorica a Directiei este prevazuta în anexa la prezentul Regulament de organizare si functionare si face parte integranta din acesta.

Art. 5

Directia are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii si patrimoniului national, implementarea strategiei si politicilor elaborate de minister, la nivelul judetului / municipiului Bucuresti.

Art. 6

(1) În activitatea sa, Directia urmareste îndeplinirea urmatoarelor obiective generale:

a) Protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui apartinând minoritatilor nationale.

b) Asigurarea inventarierii si verificarea actualizarii permanente a evidentei patrimoniului imobil.

c) Verificarea asigurarii conditiilor prevazute de legislatia în vigoare la starea de conservare, a conditiilor de securitate si respectarea reglementarilor privind clasarea si circulatia patrimoniului cultural mobil.

d) Revitalizarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil, imobil si imaterial.

e) Informarea cetatenilor în legatura cu legislatia aplicabila domeniului sau de competenta

(2) Pentru realizarea obiectivelor prevazute la alineatul precedent, Directia întreprinde demersuri pe lânga autoritatile administratiei publice locale, persoane fizice si persoane juridice de drept public sau privat.

Art 7

(1) Obiectul de activitate al Directiei îl constituie protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national, verificarea respectarii legislatiei specifice domeniului sai de activitate în scopul realizarii atributiilor ce ii revin, precum si promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane, potrivit legii.

(2) Principalele atributii ale Directiei sunt urmatoarele:

a) Îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national.

b) Colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu.

c) Efectueaza din proprie initiativa si participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii avizelor emise de MCPN si al legislatiei privitoare la protejarea patrimoniului cultural.

d) Participa la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.

e) Solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin.

f) Controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege.

g) Colaboreaza cu organele abilitate de lege pentru combaterea activitatii infractionale în domeniul patrimoniului cultural national.

 h) Sesizeaza organele de cercetare penala ori în urma controlului efectuat se constata încalcari ale dispozitiilor legale în domeniul protejarii patrimoniului cultural national, de natura sa atraga raspunderea penala si se constituie, atunci când este cazul, parte civila în procesul penal.

i) Îndeplineste orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit competentelor legale ce le revin. 

Art. 8

(1) În exercitarea atributiilor sale, Directia este autorizata sa controleze respectarea reglementarilor specifice domeniului sau de activitate de catre toate persoanele fizice si juridice din judetul/municipiul Bucuresti, în functie de competenta teritoriala, sa semnaleze organelor si autoritatilor competente situatiile de încalcare a dispozitiilor legale în domeniu, sa constate contraventiile si sa aplice amenzi potrivit competentelor stabilite prin actele normative speciale, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, la propunerea directorului executiv al Directiei, se desemneaza personalul împuternicit sa controleze respectarea reglementarilor speciale în domeniul sau de competenta, sa constate contraventii si sa aplice amenzi.

(3) Directia asigura cheltuielile de participare la sedinte a specialistilor nominalizati ca membri în Comisia Zonala a Monumentelor Istorice, precum si pentru presedintele acestei Comisii.

(4) Directia ia masurile stabilite de lege cu privire la functionarea comisiilor zonale pentru monumentele de for public.

 

 

***

 

În vederea îndeplinirii atributiilor legale în domeniul Patrimoniului Cultural National, DJC Tulcea emite urmatoarele tipuri de acte administrative:

- certificatul de export temporar / definitiv bunuri culturale mobile (pentru detalii se va consulta pagina Informatii generale);

- aviz - pentru interventii asupra monumentelor istorice, asupra imobilelor din zonele de protectie ale monumentelor istorice - inclusiv zonele de protectie ale siturilor arheologice, sau în zonele construite protejate (pentru detalii se va consulta pagina Informatii generale);

- certificatul de descarcare de sarcina arheologica - este avizul DJC pentru toate tipurile de interventii prevazute a se realiza în siturile arheologice (pentru detalii se va consulta pagina Informatii generale).

 

Ghidul legislativ în domeniile culturii poate fi consultat la pagina Legislatie. 

 

 

***

 

 

 

OPORTUNITATI DE FINANTARE

  

 

Comisia Europeana - Programul "Europa Creativa" (2014-2020) 

 

(http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020_pg_0.htm) 

 

Europa Creativa (2014-2020) este cadrul de finan?are comunitara ce continua programele Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) ?i Media Mundus.  Programul are trei componente distincte: Media, Cultura ?i o componenta transectoriala dedicata garantarii creditelor bancare pentru sectoarele culturale ?i creative ?i cooperarii în domeniul politicilor culturale.

Programul are un buget propus de 1,8 miliarde de euro pentru întreaga perioada de ?apte ani. Programul va aloca peste 900 de milioane de euro pentru a sus?ine sectorul cinematografic ?i al audiovizualului (domeniu cuprins în programul Media 2007-2013) ?i aproape 500 de milioane de euro pentru cultura. Comisia Europeana propune, de asemenea, alocarea a peste 210 milioane de euro pentru o noua facilitate de garan?ie financiara, care va permite micilor operatori sa aiba acces la împrumuturi bancare de pâna la 1 miliard de euro, ?i aproximativ 60 de milioane de euro în sprijinul cooperarii în materie de politici ?i al promovarii abordarilor inovatoare fa?a de atragerea publicului ?i noile modele de afaceri.

Componenta Cultura din Programul Europa Creativa va încuraja cu precadere întarirea capacita?ii profesionale a persoanelor care lucreaza în domeniul culturii, întarirea capacita?ii opera?ionale a organiza?iilor care ofera oportunita?i de dezvoltare profesionala la nivel interna?ional, circula?ia transna?ionala a crea?iilor culturale ?i dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru aceste crea?ii culturale europene.

Principalele schimbari aduse de Europa Creativa (componenta Cultura) fa?a de Cultura (2007-2013): 

noi obiective specifice de finan?are, noi priorita?i (men?ionate mai sus) 

mai pu?ine componente de finan?are (patru în loc de noua): 

proiecte de cooperare (aici vor intra ?i festivalurile) 

re?ele europene (organiza?ii cu membrii în mai multe ?ari europene participante la program)

platforme europene (organiza?ii care ofera oportunita?i semnificative la nivel interna?ional pentru dezvoltarea profesionala a persoanelor care lucreaza în sectoarele culturale ?i creative)

traduceri literare (traducerea de opere de fic?iune dintr-o limba europeana în alta)

nu se vor mai acorda granturi opera?ionale, ci doar granturi de proiect (componenta 2 a Programului Cultura 2007-2013, Subven?ii opera?ionale pentru organiza?ii active la nivel european în cultura, dispare)

cooperarea cu ?arile ter?e va fi mai deschisa ?i mai flexibila decât în cadrul programului precedent (mai multe ?ari ter?e vor fi incluse printre cele cu care se pot face proiecte de cooperare)

se vor folosi mai mult: bugetele pe baza unor sume forfetare (sume fixe stabilite în func?ie de un anumit indicator), deciziile de finan?are (documente semnat doar de finan?ator, spre deosebire de acorduri de finan?are, semnate atât de finan?ator, cât ?i de beneficiar), acordurile-cadru de parteneriat (semnate cu beneficiarii pe o perioada mai mare de timp), portalurile electronice pentru depunerea de proiecte ?i pentru raportarea finala.

Pentru o prezentare ampla a priorita?ilor programului, va recomandam sa urmari?i cele cinci scurte materiale video de pe pagina Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/video-interviews_en.htm

Despre dezvoltarea publicului, prioritate-cheie aProgramului Europa Creativa, pute?i citi ?i în concluziile conferin?ei ”European Audiences: 2020 and beyond”, organizata de Comisia Europeana în octombrie 2012: http://ec.europa.eu/culture/news/20130218-conference-conclusions_en.htm

Toate documentele oficiale legate de  Programul Europa Creativa sunt disponibile pe pagina Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm/  

 

 

*** 

 

„Europa Creativa” este mecanismul de finantare al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale ?i creative.

Programul este gestionat de Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual ?i Cultura din Bruxelles, unde se trimit ?i se evalueaza toate aplicatiile.

În toate tarile participante la program exista Birouri Europa Creativa, care asigura informarea ?i asistenta tehnica gratuite pentru operatorii de la nivel national.

Europa Creativa are 3 subprograme: Media, Cultura ?i o componenta transversala dedicata garantarii creditelor bancare pentru sectoarele culturale ?i creative ?i cooperarii în domeniul politicilor culturale (disponibila începând cu 2016).

În 2014, la subprogramul Cultura vor exista doua termene limita pentru depunerea de propuneri: în martie si octombrie.

 

All Calls for Proposals under Creative Europe are now online 

  

Culture Sub-programme

 

The Culture sub-programme of Creative Europe supports cultural and creative organisations with a view to helping them operate transnationally and promoting cross-border circulation of works of culture and mobility of cultural players. It helps to launch projects with a European dimension and to share cultural content across national, and European, borders; it enables cultural and creative players to work internationally and to internationalise their careers and activities in the EU and beyond; it funds cooperation projects, literary translations, networks and platforms.

All schemes have a new audience development dimension. The main novelty is the new support scheme for platforms, aiming at showcasing emerging talents and stimulating European non-national programming of cultural activities. More innovations will follow including a new Financial Instrument for the Creative sector.

 

European cooperation projects 

EAC/S16/2013

Deadline for submission 

Wednesday 5 March 2014

European platforms

EAC/S17/2013

Deadline for submission

Wednesday 19 March 2014

European networks

EAC/S18/2013

Deadline for submission

Wednesday 19 March 2014

Literary translation projects

EAC/S19/2013

Deadline for submission

Wednesday 12 March 2014

MEDIA Sub-programme 

The MEDIA sub-programme of Creative Europe supports the EU film and audiovisual industries financially in the development, distribution and promotion of their work. It helps to launch projects with a European dimension and nurtures new technologies; it enables European films and audiovisual works to find markets beyond national and European, borders; it funds training and development schemes. The training and market access schemes have a new "Mundus" dimension. For 2014 three new initiatives in Audience Development & Film Literacy, International Co-productions and Video Games will be launched. More innovations will follow including a new Financial Instrument for the Creative sector.

Development - Video games

Deadline for submission: 28 March 2014

Reaching the audience - Audience development

Deadline for submission: 28 March 2014

International Co-Production funds

Deadline for submission: 21 March 2014

Training

Deadline for submission: 23 May 2014

Access to Markets single

Deadline for submission: 7 March 2014

Access to Markets FPA

Deadline for submission: 6 June 2014

Reaching the audience - Cinema networks

Deadline for submission: 27 June 2014

Distribution - Automatic support

Deadlines for submission 

Generation: 30/04/2014 

Reinvestement: 31/07/2015

Distribution - Support to sales agents

Deadlines for submission 

Generation: 18/06/2014 

Reinvestment: 01/03/2016

Transnational distribution of European Films – the "Cinema Selective" Scheme

Deadline for submission 

28/02/2014 

02/07/2014

Film Festivals

Deadline for submission 

28/02/2014 for activities starting between 01/05/14 and 31/10/14; 

04/07/2014 for activities starting between 01/11/14 and 30/04/15.

Development of Single Projects and Slate Funding

Deadline for submission 

Single project 

1st deadline: 28 February 2014 

2nd deadline: 6 June 2014 

Slate Funding: 28 March 2014 

Video Games: 28 March 2014

Television Programming of Audiovisual European Works

Deadline for submission 

28/02/2014 

13/06/2014

    

 

***

 

 

Lista Birourilor „Europa Creativa” din tarile participante la program: 

 

Culture Sub-programme
Federal Ministry for Education, the Arts and Culture
Elisabeth Pacher
E-mail:
elisabeth.pacher@bmukk.gv.at
Tel.: 43 153 120 7692
Concordiaplatz 2 - 1014 Vienna

  

MEDIA Sub-programme
Austrian Film Institure
Esther Krausz, Film Unit
E-mail:
info@mediadeskaustria.eu
Tel.: 43 1526 9730 406
Stiftgasse 6 - 1070 Vienna
 

 

Culture Sub-programme
Flemish Community - Flanders
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Flemish Ministry of Culture, Youth, Sport and Media
Gudrun Heymans
Department CJSM
Arenbergstraat 9 - B1000 Brussels
Tel (32) 2 553 06 59 - Fax (32) 2 553 69 59
E-mails:
cultuurcontactpunt@vlaanderen.be - Gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be 

 

MEDIA Sub-programme
Creative Europe Desk Flanders MEDIA, c/o Vlaams Audiovisuel Fonds vzw Huis van de Vlaamse film
Nathalie Goethals
Bischoffsheimlaan 38, 1000 Brussels
E-mail:
Info@mediadesk-vlaanderen.eu
Tel.: 32 2 226 06 30 - Fax: 32 2 219 19 36

 

Culture Sub-programme
Wallonia
Boulevard Léopold II 44, 1080 Brussels
Bénédicte de Brouwer
c/o Wallonie-Bruxelles Théatre / Danse
Le Flagey, 18 Place Flagey B13
B-1050 Brussels - Belgium
Email:
benedicte.debrouwer@cfwb.be
Tel. (32-2) 229 51 13 - Fax (32-2) 219 45 74

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk Belgique c/o Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel
Thierry Leclercq
44, bd Léopold II, B 1080 Brussels
E-mail:
info@mediadeskbelgique.eu 
thierry.leclercq@cfwb.be
Tel.: 32 2 413 22 45 - Fax: 32 2 413 30 50 
 

 

Culture Sub-programme
Ministry of Culture, International Relations, European Programs and Projects
Alexander Stamboliiski Blvd. 17, 1040 Sofia / Bulgaria
Vesela Kondakova
E-mail:
vesela_ko@mc.government.bg
Tel.: 359 2940 0915 / 359 884 799 759 - Fax: 359 2 980 74 01

 

MEDIA Sub-programme
Bulgarian National Film Center
Kamen Balkanski
2A, Dondukov Blvd (last floor) - Sofia 1000 / Bulgaria
E-mail:
info@mediadesk.bg
Tel: 359 2 9883224

 

Culture Sub-programme
Ministry of Culture,Creative Europe Desk
Mladen Spehar
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
E-mail:
Mladen.Spehar@min-kulture.hr
Tel. (+385) 1 4866 326 / 99 267 4534 - Fax (+385) 1 4866 380

 

MEDIA Sub-programme
Croation audivisual Centre Creative Europe Desk
Martina Petrovic
Kralja Zvonimira 20, 10 000 Zagreb
E-mail:
martina.petrovi@mediadesk.hr
Tel. (+385) 146 55 434 / 91 46 55 440 - Fax (+385) 1 46 55 442

 

Culture Sub-programme
RTD TALOS
Mr. Alexandros Michaelides
Mrs. Eleni Pilla
27, Ifigenias Street, 2007 Nikosia - Cyprus
E-mail:
talos@talos-rtd.com / epilla@culture.moec.gov.cy 
Tel: 00357-22 809 807 - Fax: 00357-22 809 873

 

MEDIA Sub-programme
CYPRUS/KYPROS / KIBRIS (CY)
MEDIA Desk Cyprus
Ioanna Americanou
Mr. Diomides NiIKITA (c/o Mrs Erato Tryfonos)
27, Ifigenias Street, 2007 Nikosia
E-mail:
info@mediadeskcyprus.eu
Tel.: 357 22 305 367 - Fax: +357 22 305 368

 

Culture Sub-programme
Institut Unmení - Divadelni Ustav
Eva Zákova
Celetna 17 110 00 Praha 1
E-mail:
eva.zakova@programculture.cz - info@institutumeni.cz
Tel.: 420 224 809111 - Fax: 420 224 809226

 

MEDIA Sub-programme
National Film Archives
Národní 28, 110 00 Praha 1
Daniela Stanikova
E-mail:
stanikova@mediadeskcz.eu
Tel.: 420 221 105 210 - Fax: 420 221 105 303

 

Creative Europe
Anna Bartoskova
Email:
anna.bartoskova@kreativnievropa.cz
http://www.kreativnievropa.cz/

 

Culture Sub-programme
The Danish Agency for Culture - Kulturstyrelsen
Mr Asbjørn Kristensen Høgsbro
H.C. Andersens Boulevard 2 DK 1553 Copenghagen V - Denmark
akh@kulturstyrelsen.dk
Tel.:45 33 74 45 08

 

MEDIA Sub-programme
Danish Film Institute - MEDIA Desk Danmark 
Ms Ene Katrine Rasmussen and Ditte Cohn 
Ene Katrine Rasmussen
Gothersgade 55, DK-1123 København - Denmark 
E-mails:
ener@dfi.dk
Tel. (45) 20 47 02 90 / 33 74 34 42

 

Culture Sub-programme
MTÜ Loov Eesti (NGO Creative Estonia)
Ms. Yvelin Karu-Veskioja
Ms. Tiiu Allikmäe
Veerenni 24C, Tallinn 10135
Emails:
yvelin@looveuroopa.ee / tiiu@looveuroopa.ee
Tel.: +372 5885 6622 /  505 3085
http://www.looveuroopa.ee/

 

MEDIA Sub-programme
Eesti Filmi Instituut (Estonian Film Institute)
Ms. Anu Ernits
Uus Street 3, Tallinn 10111
Tel.: +372 627 6065 - Mobile: 372 505 3085 / 372 522 2200 - Fax: +372 627 6061
E-mails:
kultuur@looveuroopa.ee
http://www.looveuroopa.ee/

 

Culture Sub-programme
CIMO (Centre for International Mobility)
Riikka Koivula
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
E-mail:
riikka.koivula@cimo.fi
Tel.: +358 295 338 509 - Fax: +358 9 753 1123

 

MEDIA Sub-programme
Finnish Film Foundation
Kerstin Degerman
Kanavakatu 12 , 00160 Helsinki
Tel.: 358 (0) 9 6220 3013 - Fax: 358 (0) 9 6220 3050
E-mail:
kerstin.degerman@ses.fi

 

Culture Sub-programme
Relais - Culture - Europe
Martha Gutierrez
132, rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris - France
Tel. (33-1) 53 40 95 10/12 - Fax (33-1) 53 40 95 19
E-mail:
culture@relais-culture-europe.org

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk France
Nathalie Chesnel
9 rue Ambroise Thomas, F-75009 Paris - France
E-mail:
info@mediafrance.eu
Tel. (33-1) 47 27 12 77 - Fax (33-1) 47 27 04 15

 

MEDIA Antenne Strasbourg
Aurélie Réveillaud
1, parc de l'Etoile, F-67076 Strasbourg
E-mail:
media@strasbourg.eu
Tel.: (33-3) 88 60 95 89 - Fax: (33-3) 88 60 98 57

 

Culture Sub-programme
c/o Kulturpolitische Gesellschaft
Sabine Bornemann
Weberstraße 59A - Haus der Kultur - D - 53113 Bonn - Germany
E-mail:
info@ccp-deutschland.de
Tel. (49-228) 201 35 / 201 30 - Fax: (49-228) 201 6733

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk Deutschland
Christiane Siemen
14-16 Friedensallee, D-22765 Hamburg
E-mail:
info@mediadesk.de
Tel. (49) 40 390 65 85 - Fax: (49) 40 390 86 32

 

 

MEDIA Antenne München
Ingeborg Degener
Sonnenstrasse 21, D-80331 München
E-mail:
info@mediaantennemuenchen.de
Tel. (49) 89 54 46 03 30 - Fax: (49) 89 54 46 03 40

 

MEDIA Antenne Düsseldorf
Heike Meyer-Döring
c/o Filmstiftung NRW, Kaistraße 14, D-40221 Düsseldorf
E-mail:
media@filmstiftung.de
Tel. (49) 211 930 50 14 - Fax: (49) 211 93 05 05

 

MEDIA Antenne Berlin-Brandenburg
Susanne Schmitt
August-Bebel-Strasse, 26-53, D-14482 Potsdam
E-mail: mediaantenne@medienboard.de
Tel. (49) 331 743 87 50 - Fax: (49) 331 743 87 59

 

Culture Sub-programme
European Union Directorate of the Hellenic Ministry of Culture and Sports
Irini Komninou
Christina Karanasou and Eva Karanikola
17 Ernou Street 105 63 Athens - Greece
E-mail:
ccp.greece@culture.gr
Tel. (+30) 210 32 30 323 - Fax (+30) 210 33 10 796

 

MEDIA Sub-programme
Greek Film Center
Ilias Tasopoulos
Anna Kassimati
7 Areopagitou str, 11742 Athens - Greece
Tel. (+30) 210 32 34 414 - Fax (+30) 210 3234444
E-mail:
ccp.greece@culture.gr
dantonopoulos@culture.gr

 

Culture Sub-programme
Kreatív Európa Nonprofit Kft
Ms Edit Székely
H-1145 Budapest , Róna u. 174.
E-mail:
info@kulturpont.hu
Tel. (36-1) 266 28 37 - Fax (36-1) 266 59 72
http://www.kreativeuropa.hu/

 

MEDIA Sub-programme
(Hungarian National Film Fund)
Mr Adam Paszternak
H-1145 Budapest, Róna u. 174.
E-mail:
adam.paszternak@mediadesk.hu
Tel. (36-1) 413 12 69 - Fax (36-1) 413 17 10
http://www.kreativeuropa.hu/

 

Culture Sub-programme
RANNIS- The Icelandic Centre for ResearchAudrey Keane
Ragnhildur Zoega
Dunhagi 5 - 107 Reykjavik
E-mails: 
ragnhildur.zoega@rannis.is  - creative.europe@rannis.is
Tel. (354) 515 5800 - Fax (354) 552 9814

 

MEDIA Sub-programme
RANNIS- The Icelandic Centre for Research
Sigriður Margrét Vigfúsdóttir
Dunhagi 5, 107 Reykjavik
E-mail:  
sigridur.margret.vigfusdottir@rannis.is

 

Culture Sub-programme
The Arts Council/An Chomhairle Ealaion
Audrey Keane
70 Merrion Square - IRL-Dublin 2 - Ireland
E-mails:
ccp@artscouncil.ie - audrey.keane@artscouncil.ie
Tel. (353-1) 6180 302 - Fax (353-1) 6761 302

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk Ireland
Siobhan O’Donoghue
6, Eustace Street, Dublin 2
E-mail:
info@mediadeskireland.eu
Tel. (353-1) 679 18 56 - Fax (353-1) 679 01 58

 

MEDIA Antenna Galway
Eibhlín Ní Mhunghaile
Creative Europe Desk Galway
Cluain Mhuire Monivea Road, Galway
E-mail:
enm@media-antenna.eu
Tel. (353) 91 77 07 28 - Fax (353) 91 77 07 46

 

Culture Sub-programme
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Mrs.Leila Nista
Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma - Italy
Tel: +39 / 06 67232639;
E-Mail:
antennaculturale@beniculturali.it

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk Italia
Giuseppe Massaro
Cinecittà Luce
Via Tuscolana 1055, 00173 Roma
E-mail:
info@mediadeskitalia.eu
Tel.: 39 06 72286409 - Fax: 39 06 7221127

Antenna MEDIA Torino
Silvia Sandrone
c/o Associazione F.E.R.T., Cineporto, Via Cagliari 42, I -10153 Torino
E-mail:
info@antennamediatorino.eu
Tel.: 39 011 53 98 53 - Fax: 39 011 53 14 90

 

Culture Sub-programme
Ministry of Culture
Laura Turlaja
Krišjana Valdemara iela 11a Riga, LV1364 - Latvia
Tel. (371) 673 30200 - Fax (371) 673 30293
E-mail:
Laura.Turlaja@km.gov.lv

 

MEDIA Sub-programme

National Film Centre
Lelda Ozola
Pietavas 10/12 Riga, LV 1050
E-mail:
lelda.ozola@nfc.gov.lv

 

Culture Sub-programme
International cultural programme centre
Egle Deltuvaite
Z. Sierakausko g; 15 LT 03105 Vilnius - Lithuania
E-mail:
egle@kurybiskaeuropa.eu
Tel.: +370 / 5 231 26 39 / 5 260 94 25 - Fax: +370 / 6 402 42 72

 

MEDIA Sub-programme
Lithuanian Film Centre
Ruta Bogužaite
Z. Sierakausko g; 15 LT 03105 Vilnius
E-mail:
media@kurybiskaeuropa.eu
Tel.: +370 / 5 213 06 43 / 5 213 07 53 - Fax: +370 / 6 803 50 42

 

Culture Sub-programme
Ms Marie-Ange Schimmer
E-mail:
marie-ange.schimmer@ci.culture.lu
Tel: (+ 352) 46 49 46 22 - Fax: (+ 352) 46 07 01

 

MEDIA Sub-programme
Ms Karin Schockweiler
Media Desk Luxembourg, Film Fund Luxembourg, Maison de Cassal - Luxembourg
Tel: (+ 352) 247 821 70 - 22 - Fax: (+ 352) 22 09 63
E-mail:
karin.schockweiler@filmfund.etat.lu
Websites:
http://www.filmfund.lu - http://www.mediadesklux.eu

 

Culture Sub-programme
Culture and Audiovisual Unit
Ritianne Muscat
Auberge d’Italie, Merchants Street, Valletta, VLT 2000
E-mail:
Ritianne.muscat@gov.mt
Tel: (+ 356) 22 91 50 81

MEDIA Sub-programme
Culture and Audiovisual Unit
Daniela Blagojevic Vella
Auberge d’Italie, Merchants Street, Valletta, VLT 2000
E-mails:
mediadesk@gov.mt - daniela.vella@gov.mt
Tel: (+ 356) 22 91 50 54 -

 

Culture Sub-programme
Creative Europe Desk NL/Dutch Culture - centre for international cooperation
Klaartje Bult
Postbus 15648, 1001 NC Amsterdam - Herengracht 474 - 1017 CA Amsterdam
E-mail:
post@dutchculture.nl - Cultuur@creativeeuropedesk.nl
Tel.: +31 / 20 6164 225

 

MEDIA Sub-programme
Creative Europe Desk NL/Dutch Culture – centre for international cooperation
Mareile Zuber - Klaartje Bult - Andrea Posthuma
Postbus 15648, 1001 NC Amsterdam - Herengracht 474 - 1017 CA Amsterdam
E-mails:
post@dutchculture.nl - MEDIA@creativeeuropedesk.nl
Tel.: +31 / 20 6164 225

 

Culture Sub-programme 
Arts Council Norway 
Therese Evensen 
PO Box 8052 Dep - NO 0031 Oslo
Visitor address: Mølleparken 2, 0459 Oslo
E-mail: 
therese.evensen@kulturradet.no
Tel.: +47 21 04 58 00 / +47 47 65 38 39

 

MEDIA Sub-programme 
Norwegian film Institute
Kåre Jensen
PO 482 Sentrum, NO 0105 Oslo
Visitor address: Dronningens gate 16, 0152 Oslo
E-mails: 
Kare.jensen@nfi.no
Tel.: +47 90 29 01 95

 

Culture Sub-programme
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa - Poland
E-mails:
edo@iam.pl - ced@iam.pl
Tel.: (+48 22) 57 82 230

 

MEDIA Sub-programme
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa - Poland
E-mails:
edo@iam.pl - ced@iam.pl
Tel.: (+48 22) 57 82 230

 

Culture Sub-programme
GEPAC – Secretary of State for Culture
Rua Dom Fancisco Manuel de Melo 15 - 1070-085 Lisboa -
E-mail:
pcc@gepac.gov.pt
Tel.: +351 213 848 400 - Fax: +351 213 848 439
 

MEDIA Sub-programme
Centro de Informacao Europa Criativa
Manuel Claro
Rua das Flores, 105-1°Esq. - 1200-194 Lisboa -
E-mail:
geral@mediadeskportugal.eu
Tel.: +351 21 326 14 90 - Fax: +351 21 326 14 99
 

Culture Sub-programme
Ministry of Culture - Project Management Unit
Bogdan Stefan Trîmbaciu
22 Unirii Blv, 030833 Bucharest - Romania
E-mails:
bogdan.trimbaciu@gmail.com / office@umpcultura.ro
Tel.: / Fax: +40 21 222 84 79 - Fax: +40 73 064 23 10

 

MEDIA Sub-programme
Ministry of Culture - Project Management Unit
Bogdan Stefan Trîmbaciu
22 Unirii Blv, 030833 Bucharest - Romania
E-mails:
bogdan.trimbaciu@gmail.com / office@umpcultura.ro
Tel.: +40 21 222 84 79 - Fax: +40 73 064 23 10

 

MEDIA Sub-programme
Slovak Film Institute
Vladimir Stric
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 1 - Slovakia
E-Mail:
Info@mediadesk.sk
Tel.: + 412 2 526 36 935 - Fax: +421 2 526 36 936

 

Culture Sub-programme
SCCA, Centre for Contemporary Arts
Mateja Lazar
Metelkova 6, SI 1000 Ljubljana - Slovenia
E'mail:
ccp@scca-ljubljana.si
Tel.: (386) 1 431 83 85 - Fax (386) 1 430 06 29

 

MEDIA Sub-programme
Slovenian Film Centre
Sabina Briški
Miklosiceva 38, SI 1000 Ljublijana - Slovenia
E-mail:
mediadesk.slo@film-center.si
Tel.: (386) 1 23 43 216 - Fax (386) 1 23 43 219

 

Culture Sub-programme
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Augusto Paramio / Tamar Lavado
Oficina Europa Creativa – Cultura
Plaza del Rey núm 1, 28004 Madrid
28004 Madrid - Spain
E-mail:
pcc.cultura@mecd.es
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/index.html
Tel.: (34) 91 701 71 15 - Fax (34) 91 701 72 19

 

MEDIA Sub-programme
MEDIA Desk España
Jesús Hernández Moyano
C/ Luis Buñuel, 2-2°A, Ciudad de la Imágen , E-28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid
28004 Madrid - Spain
E-mail:
info@mediadeskspain.eu
http://www.mediadeskspain.eu/
Tel.: +34 91 512 01 78 - Fax: 34 91 512 02 29

 

MEDIA Antenne Barcelona
Passatge de la Banca 1-3, 1ª planta, E-08002 Barcelona
28004 Madrid - Spain
Helena Moreno Núñez
E-mail:
Media_antena.cultura@gencat.cat
www.antenamediacat.eu
Tel.: +34 93 552 49 49 - Fax: +34 93 552 49 53

 

MEDIA Antenne San Sebastián
Paseo Colón 16, entreplanta, E-20002 San Sebastián-Donostia
28004 Madrid - Spain
Ainhoa González
E-mail:
info@mediaeusk.eu
www.mediaeusk.eu
Tel.: +34 94 332 68 37 - Fax: +34 94 327 54 15

 

MEDIA Antenne Sevilla
c/o Instituto Andaluz de las Artes y las - Letras
Consejería de Cultura - Junta de - Andalucía
Edificio Estadio Olímpico. Puerta M - 41092 Sevilla
Victoria Fernandez Andrino ff.
E-mail:
info@antenamediaandalucia.eu
www.antenamediaandalucia.eu
Tel.: +34 955 929 047

 

Culture Sub-programme
Swedish Arts Council (Statens Kulturråd)
Ms Elin Rosenström
Borgvägen 1-5 SE 10253 Stockholm
P.O

Box 27215, SE-

102 52 Stockholm - Sweden
E-mails:
elin.rosenstrom@kulturradet.se
Tel.: (46-8) 519 264 15
http://www.kulturradet.se/

  

MEDIA Sub-programme
Swedish Film Institute (Svenska Filminstitutet)
Ulrika Nisell
Filmhuset, Borgvägen 1-5, P.O. Box 27126, SE-102 52 Stockholm - Sweden
E-mail:
ulrika.nisell@sfi.se
Tel.: (46-8) 665 12 05

  

Culture Sub-programme
Visiting Arts
Christoph Jankowski
Creative Europe Desk for Culture, British Council, 10 Spring Gardens, London SW1A 2BN - United Kingdom
E-mails:
info@culturefund.eu - christoph.jankowski@britishcouncil.org
Tel.: +44 - (0) 207 389 3089
Website:
http://www.culturefund.eu/

  

MEDIA Sub-programme
MEDIA Antenna Wales
Judy Wasdell
c/o Creative Industries, Welsh Government, QED Centre, Main Venue, Treforest Estate
CF375YR Pontypridd
E-mail:
wales@mediadeskuk.eu
Tel.: +44 - (0) 755 443 4034 - Fax +44 - (0) 300 061 5586

  

MEDIA Desk UK
Agnieszka Moody
c/o BFI, 21 Stephen Street, W1T 1LN London
E-mail:
england@mediadeskuk.eu
Tel.: +44 - (0) 207 173 3221

  

MEDIA Antenna
Emma Valentine
c/o Creative Scotland, 249 West George Street, G2 4QE Glasgow
E-mail:
scotland@mediadeskuk.eu
Tel.: +44 - (0) 141 302 1776 - Fax +44 - (0) 141 302 17 11

  

 

  

             Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 / Granturile SEE

  

Granturile SEE ofera finantare pentru 16 state membre UE din Europa Centrala, de Est si de Sud. O suma de 1,79 miliarde de euro a fost pusa deoparte în cadrul granturilor SEE si granturilor norvegiene pentru perioada de programare 2009-2014. 

Obiectivele generale ale Mecanismelor Financiare 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul SEE si de a consolida relatiile bilaterale între Statul Donator si Statul Beneficiar. 

Pentru a asigura implementarea Mecanismului Financiar SEE a fost semnat un Memorandum de În?elegere între Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein ?i Guvernul României pentru perioada 2009 – 2014, care a intrat în vigoare la data de 22 martie 2012 ?i a fost amendat pe 18 octombrie 2012. 

Regulile ?i principiile pe care se fundamenteaza implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 - 2014/Granturile SEE sunt stabilite în Regulamentul privind Mecanismul Finaciar al Spa?iului Economic European 2009 - 2014 ?i anexele sale. Mai multe informa?ii privind cadrul legal de implementare a MFSEE pot fi gasite pe www.eeagrants.ro

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea patrimoniului cultural si la revitalizarea patrimoniului cultural si la promovarea diversitatii, dialogului intercultural, întarirea culturilor minoritatilor si a schimburilor culturale, oferind un sprijin de peste 200 de milioane de euro în 16 state beneficiare. România beneficiaza de finantare în valoare de 20,8 milioane de euro pentru sectorul cultural, din care 16.470.588 euro pentru protejarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural. Bugetul total al prezentei cereri de proiecte este 9.821.004 de euro. 

În România, Programul Conservarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural ?i natural este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural (Directorate for Cultural Heritage Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare. 

Cel putin 10% din valoarea totala a Programului va fi alocata proiectelor ce vizeaza îmbunata?irea situa?iei popula?iei de etnie roma. Accentul se pune pe  cre?terea protec?iei ?i valorificarii patrimoniului cultural al romilor, cu scopul de a consolida identitatea lor culturala, evaluându-se relevan?a proiectului cu privire la îmbunata?irea situa?iei minorita?ilor na?ionale (inclusiv a popula?ia de etnie roma). 

 

OBIECTIVE

 

Obiectivul general al Programului este protejarea ?i conservarea patrimoniului cultural ?i natural pentru genera?iile viitoare ?i facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. 

Programul urmare?te îndeplinirea urmatoarelor obiective specifice: 

protejarea ?i valorificarea patrimoniului cultural din România; 

dezvoltarea comunita?ilor prin cre?terea atractivita?ii turistice ?i investi?ionale a ora?elor ?i regiunilor, datorita conservarii, restaurarii ?i valorificarii patrimoniului cultural ?i natural; 

conservarea ?i valorificarea patrimoniului imaterial în vederea consolidarii identita?ii culturale a minorita?ilor etnice ?i culturale, inclusiv a popula?iei rome. 

întarirea rela?iilor bilaterale între operatorii culturali din România si cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul cultural. 

 

COMPONENTELE PROGRAMULUI SI REZULTATELE VIZATE 

 

Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin intermediul urmatoarelor componente: 

 

Componenta 1. Conservarea, renovarea ?i protejarea patrimoniului cultural ce urmare?te ob?inerea urmatoarelor rezultate: 

restaurarea, conservarea ?i punerea în valoare a monumentelor istorice; 

restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil; 

digitizarea bunurilor de patrimoniu ?i/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor ?i crearea de baze de date; 

crearea ?i dezvoltarea de muzee ?i spa?ii culturale. 

 

Componenta 2. Dezvoltarea comunita?ilor locale ?i asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural ?i cultural ce urmare?te ob?inerea urmatoarelor rezultate: 

crearea sau îmbunata?irea documentelor strategice, de planificare ?i management integrat pentru patrimoniul cultural; 

protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorica ?i culturala; 

facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorita?ilor culturale ?i etnice pentru publicul larg. 

 

ACTIVITATI ELIGIBILE

 

În cadrul prezentei cereri de proiecte, toate activita?ile care au ca scop atingerea obiectivelor ?i rezultatelor prezentate mai sus sunt considerate eligibile,  cum ar fi, de exemplu:

 

Protectia, restaurarea, conservarea ?i punerea în valoare a monumentelor istorice; 

Amenajari peisagistice pentru punerea în valoare a monumentelor istorice; 

Modernizarea utilitatilor aferente monumentelor istorice (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare); 

Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie) pentru monumente istorice/muzee; 

Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil; 

Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si împrejmuirea monumentelor istorice; 

Constructia utilitatilor anexe (marcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare) pentru monumente istorice/muzee; 

Constructia/reabilitarea/amenajarea caii de acces catre monumente istorice/muzee; 

Protectia, restaurarea, conservarea ?i punerea în valoare a patrimoniului mobil; 

Crearea infrastructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, ac?iuni de digitizare a bunurilor de patrimoniu ?i creare de baze de date, precum ?i de facilitare a accesului publicului larg la acestea; 

Realizarea de platforme ?i solu?ii tehnologice de punere în valoare a patrimoniului mobil ?i imobil, inclusiv prin digitizare; 

Conservarea, amenajarea ?i punerea în valoare a patrimoniului natural, asigurarea accesului ?i facilitarea introducerii acestuia în circuitul public; 

Realizarea de studii, analize, rapoarte privind patrimoniului material ?i imaterial, inclusiv proiecte tehnice, analize de impact, inventare, etc.; 

Realizarea de documente strategice, de planificare si management integrat pentru obiectivele de patrimoniu; 

Activita?i de conservare ?i promovare a patrimoniului imaterial al comunita?ilor etnice ?i culturale, inclusiv a popula?iei rome; 

Realizarea de cataloage si inventare a colectiilor care vizeaza mostenirea culturala a minoritatilor etnice si promovarea acestora; 

Organizarea de expozitii si evenimente care sa valorifice patrimoniul apartinând minoritatilor etnice si culturale 

Lista de activitati are un caracter orientativ si nu este limitata la exemplele men?ionate mai sus. 

 

PRINCIPII TRANSVERSALE

 

În cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele principii transversale trebuie luate în considerare în cadrul proiectelor: buna guvernare, dezvoltarea durabila ?i egalitatea de gen (ref. Protocolul 38 B ?i Articolul 1.6 din Regulamente). 

 

A. Buna guvernare 

Buna guvernare este caracterizata de ?ase principii fundamentale: este participativa ?i incluziva, responsabila, transparenta, receptiva, eficace ?i eficienta, ?i respecta principiul statului de drept. Implicita în acest sens este o toleran?a zero fa?a de corup?ie, faptul ca punctele de vedere ale minorita?ilor sunt luate în considerare, precum ?i faptul ca vocile partilor celor mai vulnerabile din societate sunt ascultate în procesul decizional. 

 

B. Dezvoltarea durabila 

Dezvoltarea durabila este definita ca "dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fara a compromite capacitatea genera?iilor viitoare de a îndeplini nevoile lor." Astfel, dezvoltarea durabila este un concept integrat care include întotdeauna o perspectiva pe termen lung ?i care implica toate ac?iunile umane pâna la nivel local. 

Dezvoltarea durabila trebuie privita integrat, din toate cele trei perspective: de mediu, economica ?i sociala. 

 

C. Egalitatea de gen 

Egalitatea de gen este una dintre valorile fundamentale ale societa?ii ?i presupune egalitatea de drepturi si ?anse între femei si barba?i în toate sectoarele societa?ii ?i economiei, cum ar fi reprezentare ?i participare, acces la resurse, drepturi, norme ?i valori. Proiectele finan?ate în cadrul acestui Program trebuie sa respecte prevederile legislatiei în vigoare cu privire la egalitatea de gen si de tratament egal între femei si barbati în domeniul muncii, egalitatii de sanse si nediscriminare. 

Temele orizontale care trebuie respectate sunt: promovarea toleran?ei, respectarea drepturilor minorita?ilor, inclusiv a popula?iei rome, combaterea discursului instigator la ura, a rasismului, extremismului, homofobiei, har?uirii sexuale, traficului ?i violen?ei împotriva femeilor. Aceste teme vor fi abordate direct sau indirect prin intermediul activitatilor propuse în proiect. Solicitantii vor oferi detalii cu privire la modalitatea în care proiectul contribuie la respectarea princiilor transversale si a temelor orizontale. Criteriile de selectie iau în considerare principiile egalitatii si tolerantei, sustinând astfel depunerea unor cereri de finantare care sprijina diversitatea culturala si expresiile culturale ale grupurilor minoritare, inclusiv a populatiei rome. 

 

SOLICITANTI ELIGIBILI 

 

4.1. Solicitantul trebuie sa fie o entitate legal înfiin?ata în România conform legislatiei românesti aplicabile pentru fiecare dintre urmatoarele categorii de persoane juridice: 

institu?ii publice: autorita?i publice, institu?ii culturale ?i arhivele statului; 

organiza?ii neguvernamentale, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare în România, active în domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minorita?i etnice) 

culte ?i asocia?ii religioase recunoscute potrivit legisla?iei în vigoare în România; 

institu?ii de înva?amânt superior ?i institute de cercetare; 

alte entita?i fara scop lucrativ active în domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, minorita?i etnice). 

4.2. Solicitantul trebuie sa dovedeasca calitatea de proprietar/administrator sau faptul ca are dreptul de folosin?a cu titlu gratuit sau detine în concesiune imobilul ?i/sau terenul care face obiectul investi?iei. 

4.3. Nu sunt eligibili pentru ob?inerea finan?arii solicitan?ii care se afla în oricare dintre urmatoarele situa?ii: 

Au facut obiectul unei hotarâri judecatore?ti ramase definitive (res judicata) pentru frauda, corup?ie, participare la o organiza?ie criminala sau orice alta activitate ilegala care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii; 

Sunt în faliment sau în lichidare, activita?ile lor sunt sub administrare judiciara, fac obiectul unui concordat preventiv, ?i-au suspendat activitatea comerciala, fac obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte sau se afla în o alta situa?ie similara care decurge dintr-o procedura asemanatoare prevazuta de legisla?ia sau reglementarile na?ionale;

Nu ?i-au îndeplinit toate obliga?iile cu privire la plata impozitelor ?i taxelor precum ?i a contribu?iilor la asigurarile sociale în conformitate cu legile ?arii în care sunt înregistrati legal;

Reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea au fost condamna?i printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva (res judicata) pentru o infrac?iune legata de conduita profesionala în ultimiii 3 ani;

Reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea s-au facut vinovate de comiterea unei abateri profesionale grave dovedita prin orice mijloace pe care Operatorul de Program le poate justifica;

Au fost declara?i a fi într-o situatie grava de nerespectare a obliga?iilor contractuale privind procedurile de achizitii publice ?i/sau de contractare în cadrul Spa?iului Economic European.

4.4. Pe lânga acestea, vor fi exclusi de la finantare solicitantii care:

Au încercat sa ob?ina informa?ii confiden?iale sau sa influen?eze evaluatorii contracta?i de Operatorul de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finan?are;

Au furnizat informa?ii false Operatorului de Program;

Se afla într-o situa?ie de conflict de interese care ar putea aparea în legatura cu prezenta cerere de proiecte (un conflict de interese ar putea aparea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinita?i politice sau na?ionale, legaturi familiale sau emo?ionale, sau orice alta legatura relevanta sau orice alt interes comun);

Informeaza cu întârziere Operatorul de Program cu privire la orice situatie care poate fi considerata conflict de interese sau care ar putea da nastere unui conflict de interese;

Au facut oferte din care s-ar putea ob?ine  avantaje ulterioare în cadrul contractului de finan?are;

Sunt în prezent subiect al unei sanc?iuni administrative pentru declara?ii false sau inexacte în ceea ce prive?te furnizarea informa?iilor solicitate de catre Operatorul de Program

4.5. Parteneri de proiect din Statele Donatoare

Pentru a intensifica cooperarea, sunt puternic încurajate parteneriatele între organizatii din România si, respectiv, din Statele Donatoare. Trebuie remarcat faptul ca cererea de finantare va fi depusa de un Solicitant din România care poate avea un parteneriat încheiat cu una sau mai multe organizatii din statele donatoare : Islanda, Liechtenstein si/sau Norvegia.

Ambele parti trebuie sa coopereze si sa convina asupra rolurilor lor în cadrul proiectului propus. Solicitantul si partenerul vor semna o Scrisoare de interes privind parteneriatul folosind modelul pus la dispozitie si o vor depune împreuna cu cererea de finantare.

Partenerii din statele donatoare pot fi organizatii înregistrate ca entitati juridice în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Un partener din statele donatoare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

participarea sa în cadrul proiectului planificat este rezonabila;

nu obtine profituri financiare directe din participarea la proiect;

este constituit, stabilit si înregistrat în mod corespunzator în Statul Donator sub forma de:

entitate de drept public activa în domeniul culturii, patrimoniului cultural ?i natural, organizata si administrata conform legislatiei în vigoare;

organizatie nonguvernamentala si non-profit, organizata si administrata conform legislatiei în vigoare. 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Toate costurile proiectului trebuie sa fie legate direct de implementarea activitatilor propuse. Toate costurile proiectului trebuie sa fie proportionale, justificate si necesare pentru implementarea proiectului si sa fie realizate efectiv de catre Promotorul Proiectului/ Partenerul Proiectului.

 

5.1. Costuri eligibile

 

Urmatoarele costuri ale proiectului sunt considerate costuri eligibile în cadrul prezentei cereri de oferta:

a) Costuri de management, care includ, dar fara a se limita la: 

costul personalului alocat proiectului, incluzând salariile ?i contribu?iile sociale aferente ?i alte costuri legale, cu condi?ia ca acestea sa corespunda politicii uzuale a promotorului proiectului ?i partenerului de proiect cu privire la remunera?ii. Costurile cu salariile personalului din administra?ia na?ionala sunt eligibile în masura în care acestea sunt legate de costurile activita?ilor pe care autoritatea publica relevanta nu le-ar fi suportat daca proiectul nu ar fi fost executat; 

cheltuielile cu deplasarea (transport, cazare ?i diurna pentru personalul care participa la proiect, cu condi?ia ca acestea sa respecte practicile uzuale ale promotorului de proiect ?i ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de transport ?i sa nu depa?easca grilele na?ionale relevante); 

alte cheltuieli (se pot include aici cheltuielile aferente consumabilelor ?i rechizitelor, cu condi?ia ca acestea sa fie identificabile ?i atribuite proiectului; asigurarilor de calatorie etc); 

b) Costuri pentru consultan?a ?i expertiza, care includ, dar fara a se limita la: 

cheltuieli pentru consultan?a tehnica, administrativa, financiara, contabila, fiscala, juridica ?i cheltuieli de management ?i consultan?a aferente activita?ilor proiectului; 

onorarii exper?i pentru raportari, strategii, ghiduri, metodologii, inventarieri, studii, analize, rapoarte asupra bunurilor culturale tangibile sau intangibile; 

costuri de traducere ?i interpretare; 

costuri pentru evaluare ?i audit 

c) Costuri specifice, care includ, dar fara a se limita la: 

cheltuieli pentru proiectare, inginerie, asistenta tehnica, dirigen?ie de ?antier, alte tipuri de supervizare a lucrarilor 

cheltuieli pentru ob?inerea acordurilor, avizelor ?i autoriza?iilor

cheltuieli privind amenajarea terenului/amenajari peisagistice

cheltuieli pentru asigurarea utilita?ilor

cheltuieli pentru construc?ii ?i instala?ii